شاهد عینی: تأسیس بنیاد کمک به نجات‌یافتگان حملات اسیدی‏
در شاهد عینی امروز برمی‌گردیم به ماه مه ١٩٩٩ و یادی می‌کنیم از بنیان‌گذاران مؤسسه‌ی کمک به نجات‌یافتگان حملات اسیدی که به اختصار به آن اِی اِس اِف هم می گویند. ‏
این خبر حدود ۲ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.