محرمانه‌های انتخابات ۸۸؛ حکایت یک دهه بحران حکومتی
منکران تقلب در انتخابات ۱۳۸۸، در طول یک دهه گذشته، به‌تدریج مستندات انتخاباتی بیشماری را پنهان یا -بعد از انتشار- از دسترس خارج کرده اند، یا حتی با دست بردن در برخی مدارک دردسرآفرین، به دستکاری در متن آنها پرداخته اند.
این خبر حدود ۲ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.