عصیان‌گری احمدظاهر در جامعه سنتی افغانستان
در میان تمام آدم‌های سرشناسی که در افغانستان ظهور کرده‌اند، شاید هیچ کسی به اندازه‌ احمد ظاهر در تقابلی چنان آشکار با "دین‌زدگی" و "سنت‌زدگی" جامعه افغانستان قرار نداشته است. آنچه از احمد ظاهر - به واسطه‌ی آهنگ‌ها و تصاویر و نوارهای دیداری و شنیداری‌اش برجا مانده - آیینه‌ تمام‌نمایی از شورش و عصیان‌گری در برابر نهاد قدرت و در راس آن، سنت‌های حاکم است. چه آن سنت‌هایی که زندگی اجتماعی و رفتارهای فردی آدم‌ها را احاطه کرده بود و چه حتی آن رسم معمول و پذیرفته شده‌ اجرای هنری که تقریبا تمام آوازخوان‌های هم‌دوره‌اش از آن پیروی می‌کردند.
این خبر حدود ۷ روز پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.