شش شهروند بهائی ساکن تبریز محاکمه شدند
شش نفر از شهروندان بهائی ساکن تبریز، توسط قاضی «رحیم حملبر» ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفتند.
این خبر حدود ۳ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.