پس از آزادی نزار زکا، همچنان پنج آمریکایی در ایران زندانی یا ناپدید هستند
نزار زکا، شهروند لبنانی دارای اقامت آمریکا در حالی از زندان آزاد شد که همچنان تعدادی از شهروندان آمریکایی در ایران زندانی هستند. یکی از زندانیان آمریکایی در ایران ژیو وانگ، دانشجوی دکترای تاریخ است که مرداد سال ۱۳۹۵ آقای وانگ در حالیکه در سفری پژوهشی به تهران مشغول مطالعه روی پروژه تحقیقاتی در مورد حکومتداری و دیوانسالاری در دوران قاجار بود بازداشت شد. او یک سال پس از بازداشت...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.