واتیکان نظریه جدید جنسیت را زیر سوال برد
واتیکان با انتشار یک سند راهنما مفاهیم جدید هویت جنسی را زیر سوال برده است. این راهنمای آموزشی ۳۱ صفحه ای با عنوان "مرد و زن را او آفرید" دوشنبه منتشر شد.
این خبر حدود ۳ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.