پاکیزگی سنگاپور در سایه جریمه‌های سنگین
سنگاپور را پاک‌ترین شهر دنیا می‌دانند. هم دولت و هم مردم سنگاپور برای پاکیزه نگاه داشتن معابر و خیابان‌ها به میدان آمده‌اند؛ دولت با تعیین جریمه‌های سنگین برای کسانی که نظافت را رعایت نمی‌کنند و مردم با تبلیغ و روشنگری.
این خبر حدود ۱ سال پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.