فراز و فرود فوتبال زنان در افغانستان؛ تلاش برای مبارزه با تبعیض
فوتبال زنان در افغانستان حدود دوازده سال عمر دارد. زنان در افغانستان تا پیش از سرنگونی طالبان نه تنها حق فوتبال بازی کردن نداشتند بلکه سایر ورزش‌ها نیز برای آنان ممنوع شده بود. حکومت طالبان اعتقادی به حضور اجتماعی زنان نداشت به همین دلیل فوتبال زنان در افغانستان، بسیار دیرتر از دیگر کشورها پاگرفت.
این خبر حدود ۳ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.