مودی چگونه علیرغم کارنامه ناموفق اقتصادی در انتخابات هند پیروز شد؟
در هند نارندرا مودی نخست وزیر و حزبش بی جی پی در انتخابات سراسری به یک پیروزی قاطع رسیدند. اگرچه تحلیلگران بسیاری احتمال پیروزی آقای مودی را می دادند، پیش بینی این تعداد کرسی برای حزب او را نمی کردند.
این خبر حدود ۴ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.