پایان حبس عضو آمریکایی طالبان پس از ۱۷ سال
جان واکر لیند، عضو آمریکایی گروه طالبان، بعد از هفده سال از زندان آزاد ‌شد.
این خبر حدود ۲۷ روز پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.