پایان حبس عضو آمریکایی طالبان پس از ۱۷ سال
جان واکر لیند، عضو آمریکایی گروه طالبان، بعد از هفده سال از زندان آزاد ‌شد.
این خبر حدود ۴ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.