رئیس مجلس نمایندگان افغانستان امروز نیز مشخص نشد
اعضای مجلس نمایندگان افغانستان امروز نیز نتوانستند در مورد سرنوشت انتخاباتی که قرار بود پیامد آن مشخص شدن رئیس این مجلس باشد، تصمیم بگیرند. همه چیز وابسته به اعتبار و یا عدم اعتبار برگه‌ای است که نقطه‌ای روی آن نقش بسته.
این خبر حدود ۳ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.