گفت‌وگو با مهاجر افغان که در انتخابات پارلمانی اروپا نامزد شده
برای اولین بار یک مهاجر افغان هم نامزد پارلمان اروپا شده است.
این خبر حدود ۴ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.