بحران رشد جمعیت در ایران؛ مسابقه برای جبران کم کاری گذشته
مقام‌های وزارت بهداشت ایران درباره کاهش جمعیت هشدار داده‌اند. رشد جمعیت در بیست سال گذشته نه تنها بیشتر نشده بلکه آمار ازدواج و زاد و ولد پایین هم آمده است.
این خبر حدود ۴ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.