هفته هنر و فرهنگ، با فیلم اعدام زیر۱۸ و نمایش کولبران
هفته ای که آخر اردیبهشت بود، عکس ها در شبکه های مجازی از سایه سار خنک درختان و خیابان ها، خبر می داد و رسانه ها از انتظار رییس جمهور آمریکا برای تلفنی از تهران.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.