قطع تولید چند میدان نفتی و مجتمع پتروشیمی ایران به‌خاطر سیل
گزارش‌ها از ایران حاکی است که سیل باعث قطع تولید دو میدان نفتی و چند مجتمع پتروشیمی شده‌است.
این خبر حدود ۲ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.