'بهار تاجیکستان؛ 'کاروان شادیانه نوروزی
در تاجیکستان، نوروز و رسیدن بهار را به مدت پنج روز جشن می‌گیرند.
این خبر حدود ۳ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.