تلاش برای بازگرداندن 'عروسان داعش' به روسیه
برآورد شده، حدود چهارهزار مرد تبعه روسیه برای جنگ در کنار داعش به سوریه و عراق رفته باشند.
این خبر حدود ۴ ماه پیش فرستاده شده است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )