عیدی کتابخانه کنگره آمریکا به فارسی‌زبانان: مجموعه مجازی کتب خطی نفیس
کتابخانه کنگره آمریکا بخشی از کتاب های فارسی نفیس خطی خود را برای اولین بار به شکل دیجیتال در اختیار عموم قرار داده است. این کتاب ها از ایران، افغانستان، شبه قاره هند و آسیای میانه به دست کتابخانه کنگره رسیده است.
این خبر حدود ۳ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.