سنای آمریکا اعلام وضعیت اضطراری برای ساخت دیوار مرزی را رد کرد
مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه  ۲۳ اسفند طرح پیشنهادی برای پایان دادن به وضعیت اضطراری در مرزهای جنوبی کشور را تصویب کرد.
این خبر حدود ۵ روز پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.