کاردینال پل برای تعرض جنسی به کودکان به حبس محکوم شد
کاردینال جورج پل که در ارتباط با جرایم جنسی در استرالیا تحت محاکمه بود گناهکار شناخته شده است. او بلندپایه ترین چهره کلیسای کاتولیک است که در این ارتباط محکوم می شود.
این خبر حدود ۲ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.