ایرانیان پاریس با برگزاری جشن‌های نوروزی، سنت‌های باستانی ایران را گرامی می‌دارند
ایرانیان پاریس هر سال از هفته‌ها پیش از سال نو با انجام خریدهای نوروزی و به جا آوردن سنن و آدابِ پیشباز از بهار و نو شدن سال، پیوند خود را با گذشتۀ تاریخی و میراث فرهنگی و معنوی خویش تجدید می‌کنند و در گردهمائی‌ها و جشن‌های گوناگون، دیدارها تازه کرده و زمانی به کامرانی می‌گذرانند. "انجمن فرهنگ آزاد" امسال با تدارک "جشنوارۀ نوروز" به بزرگداشت این آئین کهن می‌پردازد و با ارائۀ برنامه‌های گوناگون، همگان را به شرکت در آن فرا می‌خواند.
این خبر حدود ۲ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.