آمریکا از شورای امنیت خواست تا محدودیتهای بیشتری برای ایران قائل شود
آمریکا روز پنجشنبه ۷ مارس/۱۶ اسفند جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با انجام یک آزمایش موشکی و پرتاب دو ماهواره قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده است. آمریکا از شورای امنیت خواست تا محدودیتهای بیشتری برای تهران قائل شود.
این خبر حدود ۲ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.