"همدستی"هانس اسپرگر پزشک کودکان در جنایات نازی‌ها
اسنادی که اخیر کشف شده نشان می دهد هانس آسپرگر، پزشک کودکان اهل اتریش فعالانه در برنامه‌ موسوم به "کشتار از روی ترحم" نازی‌ها دست داشته است.
این خبر حدود ۱ سال پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.