یهودستیزی ٧۴ درصد در فرانسه رشد یافته است
توسعۀ یهودستیزی در فرانسه عنوان اول و همچنین موضوع سرمقالۀ شمارۀ امروز روزنامۀ لوموند است. روزنامۀ فرانسوی خبر داده است که یهودستیزی ٧۴ درصد در فرانسه رشد یافته است. وزیر کشور فرانسه، کریستُف کاستنر، در اینباره گفته است که اعمال یهودستیزانه که طی دو سال متوالی در فرانسه رو به کاهش گذاشته بود، در جریان سال ۲۰١۸ از ٣١١ مورد به ۵۴١ مورد افزایش یافته است.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.