خطر رشد حشرات آزارنده همزمان با افت شدید حشرات مفید
بررسی علمی شمار حشرات جهان حکایت از آن دارد که ۴۰ درصد گونه های حشرات شاهد "افت چشمگیر" جمعیت هستند. افت کلی جمعیت حشرات ناشی از صنعت کشاورزی، استفاده از آفت کش ها و تغییرات اقلیمی است.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.