وزیر بهداشت افغانستان جایزه 'بهترین وزیر جهان' را به دست آورد
وزارت صحت عامه/بهداشت افغانستان خبر داده که فیروزالدین فیروز، وزیر صحت افغانستان جایزه بهترین وزیر جهان را در هفتمین همایش جهانی دولت‌ها در دوبی به دست آورده است. با وجود انتقادها و نارضایتی‌ها از خدمات بهداشتی در داخل افغانستان، گفته شده این جایزه برای ارج گذاشتن به وزیرانی است که خدمات عالی و استثنایی داشتند.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.