بازخوانی۴۰ سال 'ادبیات حذف': از طاغوتی و لیبرال تا فتنه‌گر و برانداز
یکی از ویژگی‌های روند حذف گروه ها و جریانات مختلف در طول چهار دهه گذشته، انتساب "کلیدواژه‌های" مشخص به دستجاتی بوده که کنار زدن آنها، در دستور کار حاکمان قرار گرفته است.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.