موسیقی انقلابی؛ تبلور اصل "آینده در گذشته"
برابرنهاده اسلام ناب محمدی، موسیقی ناب متعهد بود: موسیقی حماسی، رزمی و زنانی که "مردانه" می‌خواندند ‏تا اینکه پس از انقلاب حذف شوند.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.