اشرف غنی: حاضریم به طالبان در کابل دفتر نمایندگی بدهیم
رئیس جمهوری افغانستان که به بخش‌های ناآرام ولایت ننگرهار در شرق این کشور رفته خطاب به طالبان گفت که حاضر است در کابل دفتری در اختیار این گروه بگذارد. او گفت ریاست جمهوری امانتی است که مردم به او داده‌اند و اختیار آن با مردم است.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.