انقلاب ۵۷؛ سرودهای بیم و امید
سرودها بخشی جداییناپذیر از انقلابها هستند. قطعههایی شورانگیز که انقلابیون با شنیدن آن به وجد میآیند. انقلاب ایران هم از این قاعده مستثنی نبود
این خبر حدود ۷ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.