تکلیف زنان و کودکان داعشی در سوریه چه می‌شود؟
در حالیکه به نظر می رسد کار داعش در سوریه تمام است، صدها نفر از اقوامشان در اردوگاه های شمال کشور سرگردانند.
این خبر حدود ۵ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.