هشدارها در مورد تغییرات اقلیمی
برغم وقفه ای کوتاه، انتشار گازهای خطرناک گلخانه ای در جو زمین افزایش یافته است و جهان را بیش از پیش به طرف گرمای بیشتر و تغییر اقلیم سوق می دهد.
این خبر حدود ۵ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.