کمیسیون شکایات، انتخابات کابل را باطل کرد
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان، آرایی که در انتخابات پارلمانی، در کابل به صندوق ها ریخته شده را باطل اعلام کرد.
این خبر حدود ۵ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.