'داستان شکر تلخ هفت تپه'؛ مشکلات کارگری و محیط زیستی
آنچه که در این روزها هفت تپه و شوش را به کانون اخبار تبدیل کرده داستانی است پیچیده تر و طولانیتر از مسائل معمول حوزه کارگری، از قبیل خصوصی سازی نامناسب کارخانه ها یا ناتوانی صنایع حتی در تامین حق الزحمه کارگرانشان. در روایت داستان، شاید مناسب باشد ابتدا خاطره بازدید از دیگر واحد صنعتی مشهور هفته تپه، یعنی کارخانه کاغذپارس را نقل کنم.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.