نگرانی از وضع پناهجویان در بالکان در سرمای زمستان
ده‌ها هزار پناهجو، از جمله گروه بزرگی ایرانی در یونان، بوسنی و هرزه‌گوین در پناهگاه‌هایی جا داده شده‌اند که دارای امکانات زندگی و گرمایی نیستند و ظرفیت‌شان بسیار کم‌تر از شمار پناهجویانی است که در آنها سکنا گرفته‌اند.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.