اتحادیه اروپای بدون بریتانیا؛ پیچ مرگ و زندگی برای حاکمیت فراملی
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت این روزها دولت و ملت بریتانیا را حسابی به خودش مشغول کرده. اما آنچه در ساختمان شماره 10 خیابان داونینگ اتفاق می‌افتد٬ نیمی از ماجرای برگزیت است. نیم دیگر ماجرا آن سوی کانال مانش است؛ جایی که خود اتحادیه اروپا قرار دارد و مردمش و سرانش باید خود را برای اتحادیه اروپای بدون بریتانیا آماده کنند.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.