مکارم شیرازی: فیلم‌های حضور زنان در ورزشگاه‌ها رسوایی به دنبال داشت
همزمان با اعتراض تعدادی از امامان جمعه به حضور زنان در ورزشگاه‌ها، ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه، فیلم‌های منتشر شده در اینباره را باعث «رسوایی» خواند.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.