صد سال پیش در ایران چه خبر بود؛ 'خوردن گوشت انسان' در سرزمین گرسنگان شاه
در یک مجموعه چهار قسمتی، با استفاده از کتاب‌های تاریخی، روایت‌ها، خاطرات و روزنامه‌ها نگاهی می‌کنیم به این که در جنگ جهانی اول بر سر مردم ایران چه رفت. در بخش دوم از این مجموعه قحطی فراگیر در آن زمان را از قلم پژوهشگران و مورخان می‌خوانید.
این خبر حدود ۹ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.