رقابت عربستان و ایران برای تصاحب بازار انرژی هند
بنا بر آمار آژانس بین المللی انرژی، هند و چین بزرگترین مصرف کننده انرژی در جهان هستند. سیاست تأمین نفت و گاز از منابع مختلف یکی از اصول اساسی سیاست گذاری انرژی هند است. ایران و عربستان با دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز از منابع اصلی تأمین کننده نفت هند هستند.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.