لیست جدید تحریمی آمریکا، شائبه نفوذ بیگانه در نهادهای اطلاعاتی حساس کشور را تقویت می‌کند
همزمان با اجرایی شدن دور دوم تحریم های واشینگتن علیه ایران، وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار یک لیست ۷١ صفحه ای مشخصات روزآمد شده بیش از ۷۰۰ فرد، شرکت و شخصیت حقوقی را که تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته اند، منتشر کرد. حضور افراد و شرکت هایی در این لیست که هیچ سابقه همکاری با سپاه و یا نهادهای رسمی و حکومتی ایران نداشته اند، ولی توانایی و امکان دور زدن تحریم ها را داشتند و به نحو بسیار محرمانه ای در دور زدن تحریم ها با نهادهای حکومتی همکاری کرده اند، این پرسش را مطرح می کند که مشخصات این افراد و شرکت ها را چه کسی در اختیار خزانه داری آمریکا قرار داده است؟ این موضوع شائبه نفوذ اطلاعاتی بیگانه در نهادهای اطلاعاتی بسیار حساس کشور، مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه را به شدت تقویت کرده است.
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.