محمد جواد ظریف برای مذاکره با آمریکا «احترام متقابل» را جانشین «اعتماد متقابل» کرد
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با روزنامۀ آمریکائی «یو.اس.ای. تودی» دیگر «اعتماد متقابل را پیش شرط مذاکره با آمریکا» ندانست و گفت به این منظور ایران نیاز به تغییر دولت در آمریکا نیست، بلکه «تغییر رویکرد و احترام متقابل» کافی است. وزیر امور خارجۀ ایران با اشاره به رویکردهای دولت و رئیس جمهوری کنونی آمریکا، گفت «معتقدم که انسان می‌تواند تغییر کند. این دولت نیز می‌تواند رویکردی متفاوت داشته باشد». مقامات ایران تا کنون همواره گفتگو با ایران را به وجود «اعتماد متقابل» مشروط کرده و کنار کشیدن آمریکا از برجام را نشان کافی برای نداشتن اعتماد به تعهدات این کشور توصیف کرده بودند.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.