انتخابات افغانستان: آراء بدون بار کد هم قبول است
کمیسیون انتخابات افغانستان گفته که آرای بدون بارکد را باطل نمی‌داند.
این خبر حدود ۵ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.