آیا با آواز خواندن می‌توان از نارسایی لکنت‌ زبان کاست؟
کسانی که از مشکل لکنت‌ زبان رنج می‌برند یا حروف را تکرار می‌کنند یا هجاهای هر واژه‌ را. برای آن‌ها تلفن کردن یا خرید کردن تبدیل به چالش می‌شود. اما مهم‌ترین موضوع برای مقابله با لکنت‌ زبان کنار نهادن خجالت است.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.