ژنرال رازق، روایت هفتم
با کشته شدن ژنرال عبدالرازق در قندهار، شمار آنانی که در کنار داشتن نفوذ و قدرت فراگیر، با طالبان مخالفت سرسختانه‌ای نشان می‌دادند به هفت نفر رسیده است. این هفت نفر به چه شیوه‌هایی به قتل رسیدند؟
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.