جنرال عبدالرازق، اهمیت حمله به رهبری قندهار
حمله امروز (پنجشنبه ۲۶ میزان/مهر) شاید یکی از مهمترین ریدادهای امنیتی در ۱۷ سال گذشته افغانستان باشد. حمله‌ای که همه‌ای رهبری یکی از مهمترین ولایات افغانستان را از میان برداشت.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.