دیدگاه| چرا ترامپ باید به ایران غلات بفروشد
دولت ترامپ کماکان به ایران به چشم دشمن نگاه خواهد کرد و حکومت در تهران نیز همچنان با آمریکا رویکردی خصمانه خواهد داشت. اما هر دو دولت در تخفیف لطمات مستقیم به مردم ایران و باز نگاه داشتن امکان بهبود روابط در آینده منافعی دارند. تجارت گسترده محصولات کشاورزی این مهم را انجام می دهد.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.