در شرایط خاص کشور به این گفت‌وگوهای انتقادی بیشتر نیازمندیم
عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: به هر شهرستان و استانی می‌روم از جمله برنامه‌هایم این است که حتما با اصحاب فرهنگ و هنر ملاقات کنم، آنها نیز با حضور در جلسه دیدگاه‌های پیشنهادی و انتقادی خود را بیان می‌کنند.

رئیس‌جمهور همچنان پیشرو عمل می‌کند. او در هفتههای اخیر جلساتی را با صاحب نظران حوزه های مختلف اعم اقتصادی و سیاسی برگزار کردتا با شنیدن صحبت های منتقدان رویکردهای جدیدی را برای رسیدگی به مسائل و حلمشکلات کشور به کار گیرد.

البته برخی نیز به اثربخشی برگزاری این جلساتخوش بین نبودند و اعتقاد داشتند «چون جلسات مستمر نیست، خروجی مورد انتظار از آنحاصل نمی شود» اما این دیدگاه با واقعیت فاصله زیادی دارد.

سیدعباس صالحی درباره پیگیری رویکرد رئیس جمهوربرای نشست با منتقدان حوزه های مختلف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرآنلاینگفت: این کار انجام می شود. در واقع نوعی پاره ای از امور با لحاظ دریافت همیندیدگاه ها مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه جلسات با صاحب نظران برایدریافت دیدگاه های مختلف مستمر وجود دارد، افزود: حالا بخشی از این جلسات رسانه ایمی شود و بخشی رسانه ای نمی شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: یکی ازکارهایی که به طور پیوسته انجام می دهم نشست با صاحب نظران استانی و شهرستانیاست تا از نگاه منتقدان استانی و شهرستانی اطلاع پیدا کنم.

وی افزود: به هر شهرستان و استانی می روم ازجمله برنامه هایم این است که حتما با اصحاب فرهنگ و هنر ملاقات کنم، آنها نیز باحضور در جلسه دیدگاه های پیشنهادی و انتقادی خود را بیان می کنند. ۸ ماه گذشته در۱۰ استان برنامه ای که داشتم و سفر کردم حتما جلسه ای را با اصحاب فرهنگ و هنرداشتیم و جلسات را با هدف دریافت نگاه های پیشنهادی و انتقادی برگزار کردیم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با رد این دیدگاه که دیدارهایاعضای دولت با منتقدان را نمایشی و با هدف کاهش فشارها توصیف می کند، یادآور شد:فکر نمی کنم این طور باشد. اگر نگاه شود مسیر مستمری برای گفتگوهای متبادل دروزارتخانه های مختلف وجود داشته است. ما این سیر را در یک سال گذشته در وزارتارشاد به صورت پیوسته داشتیم و آمارش هم قابل ارائه است.

صالحی تأکید کرد: البته وقتی شرایط کشور خاص میشود ما به این گفتگوهای رودروی انتقادی بیشتر نیازمندیم. حتما دیدگاه های انتقادیو پیشنهادی در امور اجرایی لحاظ و مورد مداقه قرار می گیرد و خیلی موثر و راهگشااست.

این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.