فوکویاما: از 'پایان تاریخ' تا هشدار درباره 'ملی‌گرایی'
فرانسیس فوکویاما که پس از فروپاشی شوروی پیروزی نهایی لیبرال دموکراسی را اعلام و آن را پایان تاریخ تعیبر کرده بود، حالا می‌گوید نظام لیبرال دموکراسی در جهان با تهدید از سوی جنبش‌های هویتگرا مواجه شده‌اند.
این خبر حدود ۵ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.