انتخاب نسل جوان افغانستان با نسل پیش چقدر متفاوت است
کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که از میان بیش از ۸ میلیون ثبت نام کننده برای انتخابات پارلمانی پیش رو، در حدود ۳ میلیون جوانان ۱۸ تا ۲۳ ساله هستند.
این خبر حدود ۵ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.