دین و دولت در ایران نوین: خواهران همزاد و ناسازگار
پس از انقلاب ۱۳۵۷، برای نخستین بار در تاریخ ایران و شاید دیگر کشورهای اسلامی، نهاد دین حکومت را به دست گرفت، و جمهوری اسلامی فاصله تاریخی و کمابیش پیوسته میان دو ساحت دین و دولت را از میان برداشت. چگونه رابطه تاریخی طولانی و مبتنی بر استقلال نسبی میان دو نهاد دین و دولت دگرگون شد و روحانیان در ایران به قدرت رسیدند؟
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.